FÖRSTASIDAN

 

 

Personupplysningar

Vi behandlar i utgångspunkten bara personupplysningar som du uppger till oss, och som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra våra förpliktelser gentemot dig. I de tillfällen där vi också behandlar personupplysningar till andra ändamål, till exempel för att skicka information till dig om erbjudanden etc., görs detta bara när du har samtyckt till det.

Innan du samtycker ska du vara informerad om vad upplysningarna ska användas till och av vem. Vi förbehåller oss rätten att be om personnummer, för att kunna kontrollera kreditvärdighet vid kreditköp, eller födelsedatum, för att kontrollera om våra kunder är under 18 år.

Dina personuppgifter blir bara utlämnade till andra när:

  • du har samtyckt till utlämnandet, eller
  • när det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra vårt avtal med dig, eller
  • i lagbestämda tillfällen.

Om du har frågor om personupplysningar knutna till dig, eller önskar att använda dig av dina rättigheter till rättning, spärrning, borttagning etc. enligt personupplysningslagen, kan du kontakta oss på kundservice@canis.se

 

 

Morten Egtvedt

(VD Canis Hundetrening AS)

 spacer
leftgradient rightgradient

Vill du annonsera här?